DeNova Recycling

Denova.nu

Vi har alle et ansvar

Hver dag – året rundt – skaber hver dansker ca. 7 kg affald. Det svarer til en årlig produktion af affald på ca. 13 millioner tons (kilde: Miljøstyrelsens affaldsrapport 2019). Det er derfor vigtigt at sikre, at affaldet samles ind og behandles på den rigtige måde.

Når affaldet er indsamlet på en sikker og forsvarlig måde er det en lige så stor opgave at genanvende så meget af affaldet som muligt, således at de ressourcer der er i affaldet ikke går tabt og heller ikke er med til at nedbryde naturen.

For DeNova betyder det, at vores opgave er, at se værdierne i hvad andre mener er affald.

Det moderne samfund kasserer mange potentielle ressourcer som kan genanvendes. Vi ser det som en udfordring at kunne spare miljøet for unødige belastninger – og samtidig kunne skabe en succesfuld virksomhed baseret på ressourcerne i affaldet.

Vi har et tæt samarbejde med Denova Ressourcecenter, dem kan du finde mere information om, hvis du trykker på logoet ovenfor.