DeNova Recycling

Denova.nu

Om DeNova

DeNova er et moderne affaldssorteringsfirma. Vores vision er at blive førende i Europa til at sortere enkelte besværlige affaldsfraktioner på vores sorteringslinjer.
Meget af det affald der tidligere blev kørt til deponi eller forbrænding indeholder materialer der med rette sortering og behandling kan genanvendes. På denne måde spares miljøet for flere belastninger.

Vi sorterer således jern, aluminium og andre metaller fra andet affald, så det kan genanvendes i andre oparbejdningsanlæg og få nyt liv.

Derudover har vi specialiseret os i at sortere plastik. Der findes i dag mange forskellige plasttyper som skal behandles forskelligt afhængigt af, hvad plastikken er produceret af. Derfor er sorteringsarbejdet vigtigt i forhold til at kunne genanvende så meget som muligt.

DeNova ligger i det tidligere DFJ, de Forende Jernstøberiers haller, hvor der har ligget sværindustri siden 1930’erne. Mange af de oliefyr og brændeovne der står rundt omkring i Danmark er støbt på stedet. DeNova overtog bygningerne efter DFJ, og vi har siden arbejdet med at vedligeholde og istandsætte de gamle industribygninger.

Genanvendelse

Når metaller genanvendes undgår man at skulle hente ny råmalm i miner. Man undgår også den meget energikrævende oparbejdning af råmalmen, da de metaller der hentes i affald kan genanvendes direkte på for eksempel stålværker og i aluminiumsindustrien.

På samme måde sparer genanvendt plastik også miljøet for store belastninger. Når plastik afbrændes dannes der ved nogle plastiktyper giftige gasser og drivhusgasser. Ved de mindst skadelige plastiktyper dannes der kun CO2 og vanddamp. Men da langt det meste plastik er lavet af råolie, som er et fossilt brændstof, belaster denne afbrænding miljøet på nøjagtig samme måde som al anden afbrænding af fossilt brændstof.

I dag tilstræber DeNova stadig at finde nye muligheder for at genanvende og oparbejde hvad andre mener er affald.